فروش عمده شکلات فله ای

فروش عمده شکلات فله ای در برندهای ایرانی و خارجی، یکی از خدمات شرکت نیک است که می تواند برای خرید های حجمی و بزرگ، شرایط خوبی را فراهم نماید.
شکلات فله ای، معمولا شامل انواع شکلات های دو سرپیچ، تافی، شکلات کاکائویی، دراژه ها، شکلات سنگی، مغز دار، کادویی و لیستی بلند از سایر شکلات ها می باشد.
برای فروش شکلات فله ای به صورت عمده و حجمی، برندهای خارجی لینت، الیت، روشن و نوروز و برندهای ایرانی مرداس، برنوتی، دی دی و در زمینه شکلات های صنعتی، برند باراکا؛ آماده عرضه می باشد.
شرکت های ایرانی نامبرده در لیست بالا، از طریق شرکت های پخش اختصاصی خود، محصولات را توزیع می نمایند. اما با این حال، امکان توزیع اینترنتی شکلات این برندها توسط شرکت نیک در نظر گرفته شده است.
برای فروش عمده شکلات، مینیمم سفارش هایی در نظر گرفته شده که از طریق تماس با مشاوران، می توان اطلاعات کامل تری را در این زمینه به دست آورد.