سفارش خرید دانه قهوه اسپرسو

خرید دانه قهوه اسپرسو تازه، به صورت اینترنتی، پس از دریافت سفارش نوع روست و انتخاب دانه ها، امکان پذیر بوده و  یکی از روش های نوین تجارت قهوه در ایران می باشد.
دانه قهوه اسپرسو، مهم ترین نوع قهوه است که به هر مرکز روست قهوه، سفارش داده می شود. یک روستر خوب، بهترین کیفیت روست و ترکیب دانه ها را روی قهوه اسپرسو اعمال می کند. بیشتر مراکز، ترکیب و هاوس بلند اختصاصی خود را دارند و همیشه اسپرسو را با فرمول اختصاصی خود، تهیه می نمایند. اما گاهی خریدارانی پیدا می شوند که برای مشتریان خاص و با فرمولی خاص، اسپرسو را سفارش می دهند.
خوشبختانه برای تهیه روست و ترکیب اختصاصی خریداران، مانعی وجود ندارد و از ۳ یا ۴ کیسه به بالا، می توان سفارش آن ها را ثبت کرد.
سفارش خرید دانه قهوه اسپرسو توسط کافی شاپ ها و فروشگاه هایی انجام می شود که دستگاه روستر نداشته و یا مهارت و تجربه کافی برای این کار ندارند.